Over PolyCiviel

Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.

In de Bouw en Infra speelt circulariteit samen met aanpak van klimaatadaptatie de grootste rol om de gestelde doelen in 2030 en 2050 te halen. Doemdenkers hebben wij daarbij niet nodig.

Het gaat nu echt om de aanpakkers!  En van die club ben ik inmiddels meer dan 40 jaar lid, dus kom maar op!

We kunnen de gevolgen van klimaatverandering op twee manieren beperken. We kunnen de oorzaak van klimaatverandering aanpakken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiermee beperken we verdere klimaatverandering. Daarnaast kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen in de ruimtelijke inrichting:

  • Richt het watersysteem anders in zodat regenwater langer wordt vastgehouden. En creëer meer waterberging om een teveel aan regenwater op te vangen en te gebruiken tijdens periodes van droogte.
  • Zorg voor meer groen en minder verharding. Deze maatregel helpt om wateroverlast, droogte en hitte te beperken. Voor hitte zijn daarnaast bomen erg belangrijk, omdat ze ook zorgen voor schaduw. En last but not least zorg voor lichtreflecterende bestrating of harsfalt al dan niet waterpasserend of waterdoorlatend. 

Ik verleg graag grenzen van ruimte en bereikbaarheid. In de praktijk betekent dat: buiten de kaders denken, grenzen opzoeken en meedenken met de opdrachtgever om een totaaloplossing te bieden. Niet ”out of the box” maar als het even kan zonder box. Inmiddels heb ik diverse innovaties bedacht en weer bij vele andere meegedacht. Altijd onder het motto “Kan het slimmer en duurzamer” voor toekomstige generaties. 

In 2018 heb ik (eerst nog even samen met Rene Garlich) de aanzet gegeven tot de Klimaatproeftuin  Groningen.  Dit is in vier jaar tijd “mijn kindje” geworden en is uitgegroeid tot een heus Living Lab met veel inspirerende voorbeelden voor het slim inspelen op klimaatverandering.

In de proeftuin op de Zernike Campus zijn 23 innovaties te zien. Samen met studenten (stagiaires en afstudeerders) van de Hanzehogeschool en de RUG heb ik hier met veel enthousiasme onderzoek uitgevoerd.  Want gebakken lucht doe ik niet aan. Meten is Weten! Daarin is ook samengewerkt in verschillende landelijke onderzoeksprogramma’s.

Met overheden en het bedrijfsleven heb ik diverse samenwerkingsverbanden met leveranciers en aannemers om in en buiten de proeftuinen samen te werken aan de slimste oplossingen.

Ik ben bedenker van- en werk ook veel samen met derden als aanjager van oplossingen voor Regeninfiltratie, Waterbergende funderingen, Lichtreflecterend asfalt, Stormharvester technieken, (Verbeterde) Bomengroeiplaatsen, CO2 etend asfalt, Energie uit asfalt, Lichte funderingsconstructies, Circulaire- en Biobased toepassingen (zowel onder maaiveld als bovengronds met slimme bouwtechnieken), Biodiversiteit, Wadi 2.0 en meer.

Ontwikkelingen als lichtreflecterend èn geluidreducerend asfalt spelen inmiddels meer dan 20 jaar een rol in mijn onderzoeken en innovaties:

Ook (uiteraard) is er veel aandacht voor groen en dus biodiversiteit in mijn werk.

“We moeten de waarde van groen leren uitdrukken in kwaliteit, niet in geld” 

(Lisa van Schagen)

Steeds op zoek naar vernieuwende concepten en samenwerken met jonge techneuten want daar ligt de toekomst.

Een leven lang leren en voorop blijven lopen met ontwikkelingen.

Praten is niet meer genoeg. Willen wij de aarde leefbaar houden moeten we NU aan de slag.

Ook samenwerken of heeft u een vraag? Neem contact op via Email PolyCiviel

 

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Wat kan ik voor u doen

Advies  en Toezicht (Bouw- en Civiel technische uitdagingen)

Innovatie (Bedenker en Aanjager producten en concepten)

Onderzoek (Klimaatadaptatie, Wegdekreflectie en Ontwerpen)

Voorlichting (Lezingen en Bewonersparticipatie)

Klimaatcoach (Verbinder Bewoners en Gemeente/Aannemer)

Plannen schrijven (Voor Bouwteams / EMVI / BVP )

Omgevingsmanagement

Inspiratiesessies over Innovatie en Klimaatadaptatie

En natuurlijk gewoon meedenken in de breedste zin

 

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Beelden uit de Praktijk van PolyCiviel Nederland en Noorwegen

 

 

      

      

Nieuws op Social Media:  Laatste berichten Mastodon

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Laatste Nieuws in de Media

28 oktober – 6 november Klimaatweek 2022 – De Bomengroeiplaats Grote Markt in de Klimaatproeftuin BuildinG

  In de Klimaatweek van 28 oktober tot 6 november vragen wij graag aandacht voor de bomengroeiplaats vanuit de Klimaatproeftuin bij BuildinG/KC Noorderruimte. Immers bomen zijn ontzettend belangrijk om het klimaat een beetje leefbaar te houden. Zonder bomen geen leven. Een boom haalt CO2 uit de lucht. Een boom produceert zuurstof. Een boom zorgt voor …

Life Cool Square Damsterplein Oktober 2022

    Samen met Gemeente Groningen op het Damsterplein in gesprek met bewoners en ondernemers over maatregelen Waterberging, Bomengroeiplaatsen, Hittestress. Kortom #Klimaatadaptatie. Wethouder Mirjam Wijnja nam ons mee in de plannen en onthulde de banken met info over de ontwikkelingen. Veel interesse ook voor de voorbeelden vanuit de Klinaatproeftuin BuildinG Groningen /Kenniscentrum NoorderRuimte. Joey Koning van Kenniscentrum NoorderRuimte was er met geavanceerde meetapparatuur om …

Op uitnodiging van Gemeente Assen was ik op de Groen- en Klimaatdag als adviseur

  Op uitnodiging van Gemeente Assen was ik op de Groen- en Klimaatdag als ambassadeur van de Klimaatproeftuin BuildinG Groningen / Kenniscentrum NoorderRuimte / HanzePro | Bouw & Techniek. Mooie locatie bij het Duurzaamheidscentrum Assen waar ook de aftrap was van de Duurzame Fietsroute door wethouder Bert Jan ten Oever. Wat ik vooral meegenomen heb vandaag is dat 9 op de …