Over PolyCiviel

Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.

In de Bouw en Infra speelt circulariteit samen met aanpak van klimaatadaptatie/-mitigatie de grootste rol om de gestelde doelen in 2030 en 2050 te halen. Doemdenkers hebben wij daarbij niet nodig.

Het gaat nu echt om de aanpakkers!  En van die club ben ik inmiddels meer dan 40 jaar lid, dus kom maar op!

We kunnen de gevolgen van klimaatverandering op twee manieren beperken. We kunnen de oorzaak van klimaatverandering aanpakken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiermee beperken we verdere klimaatverandering. Daarnaast kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen in de ruimtelijke inrichting:

  • Richt het watersysteem anders in zodat regenwater langer wordt vastgehouden. En creëer meer waterberging om een teveel aan regenwater op te vangen en te gebruiken tijdens periodes van droogte.
  • Zorg voor meer groen en minder verharding. Deze maatregel helpt om wateroverlast, droogte en hitte te beperken. Voor hitte zijn daarnaast bomen erg belangrijk, omdat ze ook zorgen voor schaduw. En last but not least zorg voor lichtreflecterende bestrating of harsfalt al dan niet waterpasserend of waterdoorlatend. 

Ik verleg graag grenzen van ruimte en bereikbaarheid. In de praktijk betekent dat: buiten de kaders denken, grenzen opzoeken en meedenken met de opdrachtgever om een totaaloplossing te bieden. Niet ”out of the box” maar als het even kan zonder box. Inmiddels heb ik diverse innovaties bedacht en weer bij vele andere meegedacht. Altijd onder het motto “Kan het slimmer en duurzamer” voor toekomstige generaties. 

In 2018 heb ik (eerst nog even samen met Rene Garlich) de aanzet gegeven tot de Klimaatproeftuin  Groningen.  Dit is in vier jaar tijd “mijn kindje” geworden en is uitgegroeid tot een heus Living Lab met veel inspirerende voorbeelden voor het slim inspelen op klimaatverandering.

In de proeftuin op de Zernike Campus zijn 23 innovaties te zien. Samen met studenten (stagiaires en afstudeerders) van de Hanzehogeschool en de RUG heb ik hier met veel enthousiasme onderzoek uitgevoerd.  Want gebakken lucht doe ik niet aan. Meten is Weten! Daarin is ook samengewerkt in verschillende landelijke onderzoeksprogramma’s.

Technici van de toekomst: onvoorstelbaar adaptief in een onvoorspelbare wereld!

Met overheden en het bedrijfsleven heb ik diverse samenwerkingsverbanden met leveranciers en aannemers om in en buiten de proeftuinen samen te werken aan de slimste oplossingen.

Ik ben bedenker van- en werk ook veel samen met derden als aanjager aan oplossingen voor Regeninfiltratie, Waterbergende funderingen, Lichtreflecterend asfalt, Stormharvester technieken, (Verbeterde) Bomengroeiplaatsen, CO2 etend asfalt, Energie uit asfalt, Lichte funderingsconstructies, Circulaire- en Biobased toepassingen (zowel onder maaiveld als bovengronds met slimme bouwtechnieken), Biodiversiteit, Wadi 2.0 en meer.

Ontwikkelingen als lichtreflecterend èn geluidreducerend asfalt spelen inmiddels meer dan 20 jaar een rol in mijn onderzoeken en innovaties:

Ook (uiteraard) is er veel aandacht voor groen en dus biodiversiteit in mijn werk.

“We moeten de waarde van groen leren uitdrukken in kwaliteit, niet in geld” 

(Lisa van Schagen)

Steeds op zoek naar vernieuwende concepten en samenwerken met jonge techneuten want daar ligt de toekomst.

Een leven lang leren en voorop blijven lopen met ontwikkelingen.

Praten is niet meer genoeg. Willen wij de aarde leefbaar houden moeten we NU aan de slag.

Ook samenwerken of heeft u een vraag? Neem contact op via Email PolyCiviel

 

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Wat kan ik voor u doen

Advies  en Toezicht (Bouw- en Civiel technische uitdagingen)

Innovatie (Bedenker en Aanjager producten en concepten)

Onderzoek (Klimaatadaptatie, Wegdekreflectie en Ontwerpen)

Voorlichting (Lezingen en Bewonersparticipatie)

Klimaatcoach (Verbinder Bewoners en Gemeente/Aannemer)

Plannen schrijven (Voor Bouwteams / EMVI / BVP )

Omgevingsmanagement

Inspiratiesessies over Innovatie en Klimaatadaptatie

En natuurlijk gewoon meedenken in de breedste zin

 

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Beelden uit de Praktijk van PolyCiviel Nederland en Noorwegen

 

 

   

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Nieuws Updates

Technasium-leerlingen RSG de Borgen Leek bezoeken Proeftuinen Kenniscentrum NoorderRuimte / BuildinG Groningen.

  Vier goepen Technasium-leerlingen RSG de Borgen Leek bezoeken Proeftuinen Kenniscentrum NoorderRuimte / BuildinG Groningen. Een leuk programma voor “onze toekomstige studenten Built Environment”. Zij werken aan een opdracht Klimaatadaptatie van Gemeente Westerkwartier o.l.v. Lisa Wiersma en Mario Brinkman. Tjerk Klinker en Nick Beekman geven uitleg over innovaties en doen een quiz. Eline B. met collega van YfCA Youth for Climate Adaptation vertellen over klimaatadaptatie en -mitigatie met eveneens …