Het leveren van een technisch advies of ontwerp alleen is niet meer voldoende. De manier waarop er samengewerkt wordt om tot een goed resultaat te komen wordt hierin steeds belangrijker. Co-creatie en kennisdelen zijn sleutelwoorden tot succes. Nieuwe aanbestedingsvormen met EMVI, UAV-gc, BVP bieden kansen en mogelijkheden. Ik adviseer opdrachtgevers en opdrachtnemers in hun aanbestedingstraject in voorbereiding en tijdens de aanbestedingsfase. Naast de prijs zullen dan ook andere kwaliteiten van de inschrijving gewaardeerd kunnen worden.

Visie
Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.

Missie
Als civieltechnisch adviseur in infrastructurele projecten beïnvloed ik de ruimte om ons heen. Dat stimuleert mij bewust na te denken over de invulling, de aanpassingen, gebruik van grondstoffen én de middelen waarmee we werken. Samen met mijn opdrachtgevers zorgen wij ervoor dat een project in het voortraject goed is doordacht en volgens plan verloopt. Dit voorkomt immers vertraging tijdens complexe en/of innovatieve projecten en levert voor opdrachtgevers financiële voordelen op. Ik verleg grenzen van ruimte en bereikbaarheid. In de praktijk betekent dat: buiten de kaders denken, grenzen opzoeken en meedenken met de klant om een totaaloplossing te bieden. Niet ”out of the box” maar zelfs zonder box. Ook de grens van een niet-alledaags concept en een andersoortig contract kan verlegd worden.

Kernwaarden en competenties
Doorzetter, innovatief, passie en lef, betrouwbaar, proactief, authentiek, initiatiefrijk, flexibel, inlevingsvermogen en vastberaden.

Drive
Duurzaamheid binnen de civiele techniek staat nog relatief in de kinderschoenen. Het continue bedenken en uitvoeren van creatieve oplossingen om de doelen waar te maken is mijn passie. Ik ben voortdurend bezig met conceptontwikkeling zowel in het kader van klimaatverandering, verkeersveiligheid en waterkwaliteit als innovaties op het gebied van wegen, bruggen en tunnels.