Drie jaar geluidreducerend en lichtreflecterend asfalt in Provincie Groningen: Slim en Groen.

 

N388/N980 SMA-NL 8 GronDuFalt+  (© Polyciviel)

In december 2015 zijn we begonnen aan de mengselontwerpen en onderzoeken naar een combinatie van lichtreflecterend en geluidreducerend asfalt. Aanleiding is vragen aan gedeputeerde Fleur Gräper van Provincie Groningen over de mogelijkheid van toepassing op de N361 Groningen-Winsum vanuit  dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge .

In nauw overleg met de afdeling beheer en onderhoud van de provincie zijn we gekomen tot SMA-NL 8 GronDuFalt+.

3 mei 2016 heeft de gedeputeerde de starthandeling verricht.  Er zijn proefvakken aangelegd op de N388/N980 om het mengsel te monitoren.

De N388 is een van de wegen in de top 10 van de provincie als het gaat om verkeersintensiteit met zwaar verkeersbewegingen.  De proefvakken hebben ook aansluiting op een T-splitsing om de effecten van wringend zwaar verkeer te zien.

M+P heeft voor PolyCiviel in opdracht van Provincie Groningen de wegdekcorrectie bepaald van het mengsel in de weg. SMA-NL 8 GronDuFalt+ is een voor geluid geoptimaliseerd licht reflecterend SMA-mengsel. Het betreft een steenmastiekasfaltbeton met een korrelverdeling, bitumengehalte, verdichtingsgraad en laagdikte gelijkgesteld aan SMA-NL 8 volgens de standaard RAW-bepalingen 2015 met dien verstande dat uitdrukkelijk gekozen is voor gecalcineerde vuursteen als licht reflecterende steenslag in een bepaald volumepercentage van de steenslag. De ontwerp holle ruimte van het mengsel is 8%.

N388 februari 2019  droog wegdek (© Polyciviel)
Zwaar verkeer T-splitsing 2017
Zwaar verkeer in donker maart 2019  vochtig wegdek (© Polyciviel)
Richting Grootegast/Grijpskerk maart 2019  vochtig wegdek  (© Polyciviel)
We hebben nu bijna drie jaar monitoring gedaan van lichtreflectie en stroefheid en de resultaten zijn prima.
Reflectie-eigenschappen monitoring
Stroefheidmetingen 2018 SKM/Side Way Force
Inmiddels liggen er op meerdere plaatsen in Groningen, Assen, ook al in Provincie Utrecht en binnenkort in Noord-Brabant wegen met dit mengsel.
Verkeersveiligheid en energiebesparing dragen bij aan Slim en Groen omgaan met mobiliteit. De provincie Groningen heeft al bijna 60% van de doelstellingen uit het ANWB-rapport van 2014 over veilige provinciale wegen gehaald of is daar mee in voorbereiding.
Vochtig wegdek met reflectie van alleen OVL

Meer info over wegdekreflectie is ook te vinden in de online Kennismodule Wegdekreflectie van het CROW

Kennismodule Wegdekreflectie CROW