Over ons

Werken aan de betere wereld van morgen met als doel de leefbaarheid voor onze kindskinderen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generatie.

De transitie naar een duurzame economie is gaande. In de infra gaat de circulaire economie samen met klimaatadaptatie een steeds grotere rol spelen.

Als civieltechnisch adviseur in infrastructurele projecten beïnvloed ik de ruimte om ons heen. Dat stimuleert mij bewust na te denken over de invulling, de aanpassingen, (her)gebruik van grondstoffen én de middelen waarmee we werken. Samen met opdrachtgevers zorg ik ervoor dat een project in het voortraject goed is doordacht en volgens plan verloopt. Dit voorkomt  vertraging tijdens complexe en/of innovatieve projecten. Ik verleg grenzen van ruimte en bereikbaarheid. In de praktijk betekent dat: buiten de kaders denken, grenzen opzoeken en meedenken met de opdrachtgever om een totaaloplossing te bieden. Niet ”out of the box” maar als het even kan zonder box. Inmiddels heb ik diverse innovaties bedacht en weer bij anderen meegedacht. Meestal onder het motto “Kan het ook slimmer en duurzamer” voor toekomstige generaties. 

Op de klimaatproeftuin in Groningen  bij BuildinG op de Zernike Campus zijn al 14 innovaties te zien en worden voortdurend nieuwe toegevoegd. Samen met studenten van de Hanzehogeschool Built Environment en van de Rijksuniversiteit doen wij doorlopend onderzoek.  Daarin wordt ook samengewerkt met lector Floris Boogaard en Allard Roest van KC Noorderruimte/Hanze in verschillende landelijke onderzoeksprogramma’s.

Wij werken aan oplossingen voor regeninfiltratie, waterbergende funderingen, lichtreflecterend asfalt, CO2 etend asfalt, energie uit asfalt, lichte funderingsconstructies, circulaire toepassingen en biodiversiteit.

Kortom steeds op zoek naar vernieuwende concepten en samenwerken met jonge techneuten want daar ligt de toekomst.

Ook samenwerken of heeft u een vraag? Neem contact op via Email PolyCiviel

 

Of wij vinden een weg
Of wij maken een weg

Wat kunnen wij voor u doen

 

Advies  en Toezicht (bij diverse bouw- en civiel technische uitdagingen)

Innovatie (bedenker en aanjager producten en concepten)

Onderzoek (klimaatadaptatie, wegdekreflectie en ontwerpen)

Voorlichting (lezingen en bewonersparticipatie)

Klimaatcoach (verbinder bewoners en aannemer/gemeenten)

Plannen schrijven (voor Bouwteam / EMVI / BVP / RAW) )

Beelden uit de Praktijk van PolyCiviel

 

Nieuws op Social Media:  Twitter

Laatste nieuws

Bericht uit de Klimaatproeftuin Groningen van BuildinG 2021. Op naar 2022!

Een jaar is omgevlogen Veel mensen hebben weer hun bijdrage geleverd. Studenten hebben onderzoek gedaan en hebben meegewerkt aan verschillende innovaties. Momenteel hebben wij twee afstudeerders aan de slag en er zijn mogelijkheden voor meerdere 2e jaars stages en afstudeerders in de periode februari – juli 2022. Leveranciers en aannemers hebben hun steentje letterlijk bijgedragen, …

Waterdoorlatend asfalt op een heel bijzondere waterbergende fundering

  Van 25 t/m 28 mei stond het thema van ClimateCafé Groningen in het teken van droogte. In de regio Groningen zijn grootschalige tests uitgevoerd om meer informatie te verzamelen over het functioneren van (groene) klimaatadaptatiemaatregelen. Eén daarvan is het waterdoorlatend asfalt dat 2 jaar geleden is aangebracht op de Klimaatproeftuin op de Zernike Campus …