Technasium-leerlingen RSG de Borgen Leek bezoeken Proeftuinen Kenniscentrum NoorderRuimte / BuildinG Groningen.

 

Vier goepen Technasium-leerlingen RSG de Borgen Leek bezoeken Proeftuinen Kenniscentrum NoorderRuimte / BuildinG Groningen.

Een leuk programma voor “onze toekomstige studenten Built Environment”.
Zij werken aan een opdracht Klimaatadaptatie van Gemeente Westerkwartier o.l.v. Lisa Wiersma en Mario Brinkman.

Tjerk Klinker en Nick Beekman geven uitleg over innovaties en doen een quiz.
Eline B. met collega van YfCA Youth for Climate Adaptation vertellen over klimaatadaptatie en -mitigatie met eveneens een quiz.

Buiten hebben wij een korte rondleiding en daarna demonstraties op verschillende toepassingen.

Dank voor jullie komst (en natuurlijk graag tot ziens op de Open dagen van Hanzehogeschool Groningen😉 )

#klimaatadaptatie #jeugdheeftdetoekomst #technasium

Lichtgevende driehoek waarschuwt fietsers voor gladheid en Witte stippen voor oriëntatie op fietspad.

Auteur: Bastiaan Kleinjan BNR Nieuwsradio

We gaan een koude week tegemoet. Volgens de laatste voorspellingen wordt het volgende week niet warmer dan 2 graden en gaat het iedere nacht vriezen. In het dorpje Westerbroek in Groningen zijn ze daar goed op voorbereid.

Daar hebben ze namelijk een fietspad met driehoeken, die zodra het vriest oplichten om fietsers te waarschuwen dat het glad is. ‘We hebben een gele ondergrond als de temperatuur boven 0 is. Zodra de temperatuur van het wegdek onder de -2 graden komt, komt ook het rode ijskristal naar boven’, vertelt Piet Zijlstra van Polyciviel.

Foto Rogier Dankerlui BNR

Daarnaast kent het fietspad in Westerbroek een apart soort straatverlichting. ‘We hebben hier witte, ronde stippen op de weg.

De dorpsgemeenschap wilde verlichting, maar dat is een gigantische investering. Daarnaast zitten we ook met lichtvervuiling. Dat willen we ook niet. Daarom hebben we een alternatief: “Deze stippen geven een oriëntatiepunt voor de fietsers’, legt Zijlstra uit.

Klik hier voor het item met beelden van BNR Radio

Op weg naar een Masterplan Donkerte voor Haven Lauwersoog

 

In het kader van het programma ‘Naar een duurzame haven Lauwersoog’ heeft de Havencoalitie unaniem besloten om te gaan werken aan het maken en uitvoeren van een Masterplan Donkerte. De gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen gaan samenwerken met de ondernemers in de haven om tot een flinke  lichtreductie te komen. Dit levert, zeker in de huidige tijd van hoge energiekosten, ook nog een flinke kostenbesparing op. Het project heeft als bijkomend voordeel dat het Dark Sky Park Lauwersmeer, dat direct naast de haven ligt, een stuk donkerder wordt.

Om de huidige situatie in beeld te krijgen, hebben Piet Zijlstra van PolyCiviel en André ter Velde van CLAFIS Ingenieus, alle in het havengebied voorkomende verlichting bekeken en beoordeeld. Dit werd gefinancierd door de RUG en de provincie Groningen. Daarnaast heeft Piet in drie nachtsessies beeldmateriaal verzameld om nog beter in beeld te brengen wat we zien of liever niet zien. Dit heeft geleid tot een rapport met adviezen om de lichtuitstoot te reduceren. Het gaat hier om vijf categorieën: openbare verlichting langs wegen, terreinverlichting, scheepsverlichting, steigerverlichting en gebouwenverlichting.

Klik hier voor het artikel – NP Lauwersmeer: Op weg naar een masterplan Donkerte

28 oktober – 6 november Klimaatweek 2022 – De Bomengroeiplaats Grote Markt in de Klimaatproeftuin BuildinG

 

In de Klimaatweek van 28 oktober tot 6 november vragen wij graag aandacht voor de bomengroeiplaats vanuit de Klimaatproeftuin bij BuildinG/KC Noorderruimte.

Immers bomen zijn ontzettend belangrijk om het klimaat een beetje leefbaar te houden.

Zonder bomen geen leven.

  1. Een boom haalt CO2 uit de lucht.
  2. Een boom produceert zuurstof.
  3. Een boom zorgt voor verkoeling.
  4. Een boom zorgt voor bodemleven.
  5. Een boom biedt plek aan vogels en insecten.
  6. Bomen zorgen voor een aangename plek om te vertoeven.

     

Klik hier voor de film van Campus TV Groningen van oktober 2022

Het wateropvangsysteem dat sinds 2021 in de proeftuin door Building/Hanzehogeschool getest wordt blijkt succesvol. De bomen die de komende periode op de Grote Markt in Groningen geplaatst worden krijgen ook hulp van dit systeem. Piet Zijlstra, eigenaar Polyciviel, vertelt hoe dit wateropvangsysteem werkt en wat het oplevert voor de bomen. Zo kunnen wij met recht weer zeggen: “Boompje groot, plantertje dood” . Wij kijken naar O2 gehalte, vochtpercentage op verschillende hoogtes, bladbezetting, groei, scheutlengte en andere factoren d.m.v. verschillende sensoren.

The water collection system that has been tested by Building/Hanze University of Applied Sciences in the living lab since 2021 has proven to be successful. The trees that will be placed on the Grote Markt in Groningen in the coming period will also receive help from this system. Piet Zijlstra, owner of Polyciviel, explains how this water collection system works and what it provides for the trees.

Met dank aan Campus TV en het team van Oog TV voor het realiseren van het filmverslag.

Kijk ook eens op Succesvol wateropvangsysteem en bomen maken grote markt klaar voor de toekomst

 

Life Cool Square Damsterplein Oktober 2022

 

 

Samen met Gemeente Groningen op het Damsterplein in gesprek met bewoners en ondernemers over maatregelen Waterberging, Bomengroeiplaatsen, Hittestress. Kortom #Klimaatadaptatie.

Wethouder Mirjam Wijnja nam ons mee in de plannen en onthulde de banken met info over de ontwikkelingen.

Veel interesse ook voor de voorbeelden vanuit de Klinaatproeftuin BuildinG Groningen /Kenniscentrum NoorderRuimte.

Joey Koning van Kenniscentrum NoorderRuimte was er met geavanceerde meetapparatuur om hittestress monitoring te demonstreren.
Ook onze studenten Nick Beekman en Tjerk Klinker waren er weer bij!

Klik hier voor het filmpje voor een indruk van deze mooie dag met bewoners en ondernemers

Dank Hedwig de Boer voor de uitnodiging en uitstekende organisatie samen met de collega’s.

Lemke Kooistra
Boukje Zeinstra
Lisa Spliet
Nel Hofman
Annette Stikkelorum
Richard Walters
Jan Rolf ten Hove
Edgar van Heerde
Laurens Brugma
#LifeSquare
#Lifeprogramme
#LifeProject

Op uitnodiging van Gemeente Assen was ik op de Groen- en Klimaatdag als adviseur

 

Op uitnodiging van Gemeente Assen was ik op de Groen- en Klimaatdag als ambassadeur van de Klimaatproeftuin BuildinG Groningen / Kenniscentrum NoorderRuimte / HanzePro | Bouw & Techniek.

Mooie locatie bij het Duurzaamheidscentrum Assen waar ook de aftrap was van de Duurzame Fietsroute door wethouder Bert Jan ten Oever.

Wat ik vooral meegenomen heb vandaag is dat 9 op de 10 bezoekers zelf aan de slag willen met met name waterbergende voorzieningen als Regentonnen, Krattensystemen, Bufferblock, Waterwall etc. Ook wadi’s in eigen tuin wordt aan gedacht. De lange periode van droogte maakt mensen bewust van de noodzaak ook zelf iets te doen.
Mooi initiatief van de Gemeente Assen , deze dag.

Klik hier voor een impressie van een mooie dag in Assen

Bedankt weer voor de leuke samenwerking
Johannes Weemstra
Robbert Jan Slobben en
Bart-Jan Delhaas
Marcel Neef

Regio Groningen-Assen

Gemeente Westerkwartier op bezoek in de Klimaatproeftuin op 9 september 2022

 

De Gemeente Westerkwartier op bezoek op 9 september 2022 met twintig mensen van Groen, Wegen en beheer.

Na een presentatie over de 23 innovaties in de Klimaatproeftuin zijn wij naar buiten gegaan.

We hebben het Stormharvestersysteem in werking gezien en vervolgens met studenten van Kenniscentrum NoorderRuimte gekeken naar de werking van waterdoorlatende en ook waterpasserende systemen.

Leuke interactie en discussie over toepassingen en mogelijkheden binnen de gemeente en mogelijk inzet van studenten bij onderzoek.

Dank voor jullie komst!

Klik hier voor een impressie van presentatie en demo’s onderzoeken

Lisa Wiersma en Mario Brinkman bedankt voor de organisatie.

#klimaatadaptatie #MetenIsWeten

Joey Koning
Allard Hans Roest
Floris Boogaard
Hanzehogeschool Groningen
HanzePro | Bouw & Techniek
Mulder Loonbedrijf

Bericht uit de Klimaatproeftuin Groningen van BuildinG 2021. Op naar 2022!

Een jaar is omgevlogen

Veel mensen hebben weer hun bijdrage geleverd. Studenten hebben onderzoek gedaan en hebben meegewerkt aan verschillende innovaties. Momenteel hebben wij twee afstudeerders aan de slag en er zijn mogelijkheden voor meerdere 2e jaars stages en afstudeerders in de periode februari – juli 2022. Leveranciers en aannemers hebben hun steentje letterlijk bijgedragen, zowel in Kind als onderzoek gefaciliteerd.  Zo is De Stormharvester gerealiseerd, PlasticRoad aangebracht, Treetank in drievoud aangebracht met sensortechniek, Solidrain is in de vorm van een onderhoudspad naast de Hyperloop aangelegd, en natuurlijk is er de doorlopende monitoring van eerder aangebrachte systemen.

Uitgelicht

Wij hebben niemand minder dan onze Commissaris van de Koning René Paas op bezoek gehad en zijn onderdeel van de cursus Klimaatadaptatie die georganiseerd wordt door HanzePro.

https://www.building.nl/nieuws/building-verwelkomt-de-commissaris-van-de-koning-wint-ionn-innovatieprijs-2021

https://www.hanzepro.nl/alle-opleidingen/techniek-opleidingen/bouwkunde-en-civiele-techniek/klimaatadaptatie/

Corona

Helaas hebben wij, net als u, beperkingen ondervonden van de noodzakelijke maatregelen rond Corona maar zowel Online meetings als rondleidingen en cursussen met inachtneming van de regels hebben ons voldoende mogelijkheden geboden om een flinke slag te maken.

Onderzoek

Wij zijn onderdeel van twee landelijke grote onderzoeken samen met de Hanzehogeschool o.l.v. Lector Floris Boogaard :

  • Groenblauwe oplossingen Kansen en Risico’s

Op meer dan vijftig locaties en in twee proeftuinen (samen met onze zus De Waterstraat/ Green Village in Delft) onderzoeken we het hydraulisch en milieutechnisch (lange termijn) functioneren. De nationale data omtrent het fysieke functioneren van groenblauwe maatregelen wordt met het werkveld vertaald naar praktische richtlijnen.

  • De Waterbergende weg

Het project heeft als doel gemeentelijke professionals te ondersteunen in hun keuze voor de waterbergende weg. Het biedt de kennis die nodig is om per situatie kansen en knelpunten te beoordelen en deze om te zetten in concrete eisen voor ontwerp en implementatie van de waterbergende weg. Hiermee kunnen zij bij herinrichting (vervanging/energietransitie) van wegen problemen met wateroverlast, droogte en hitte beperken.

Regio Groningen Assen en IONN Innovatieprijs

De Regio Groningen Assen steunt ons met een bijdrage voor onderzoek en doorontwikkeling van The Story Between Dikes met diverse innovaties daaromheen. Daarnaast mocht BuildinG op 30 november de IONN Innovatieprijs 2021 in ontvangst nemen! Infra Ondersteuning Noord-Nederland wil nieuwe initiatieven en innovatie binnen de infrabranche aanjagen, en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren.

Wij hebben tot en met de 24e december hard doorgewerkt om een en ander voor de vorst invalt gereed te hebben voor monitoring en onderzoek van de laatste innovatie. Deze licht ik er nog even uit: Een heuse groeiplaats voor bomen. Niet zomaar een groeiplaats. Zoals u waarschijnlijk weet is de Gemeente Groningen bezig met het ontwerp van de nieuwe Grote Markt, aanpassen van het Damsterplein, vernieuwen Stationsplein, aanleg warmtenet en in verschillende wijken zijn er projecten met klimaatadaptieve oplossingen zoals de West-Indische buurt.

Bomengroeiplaatsen “Kleintje Grote markt”

Voor de Grote Markt en het Damsterplein wordt onderzocht welk systeem toegepast gaat worden voor groeiplaatsen van bomen. Wij zijn betrokken bij vooronderzoek samen met Henk Langeveld en Jan Rolf ten Hove van Gemeente Groningen, Erwin van Herwijnen van TGS Solutions, Wouter van Groen van Stedelijk Groen, Ruben Deddens van SEC groep Groningen en Mitchell de Jong van Sensoty. In onze Klimaatproeftuin hebben wij de beoogde groeiplaats aangelegd en wordt de ontwikkeling van, in dit geval een Iep Resista® ( samen met de drie iepen in de treetanks beschikbaar gesteld door Noordplant Kwekerijen uit Glimmen), nauwkeurig gevolgd door middel van sensortechniek. Wij monitoren o.a. het vochtgehalte op verschillende hoogtes, Zuurstofgehalte, Bodemtemperatuur, Diëlektriciteit, Geleidbaarheid en Zoutgehalte.

Waarom nu een bijzondere aandacht voor een bomengroeiplaats?

Tijdens mijn opleiding civiele techniek was het motto “Boompje groot, plantertje dood”.

De Latijnse namen van bomen werden er ingestampt, zoals een Quercus Robur, Fraxinus Excelsior, Alnus incana, Quercus Petraea. Zo ook bladherkenning enz. Daar hield het ook ongeveer op.

Tegenwoordig overleeft het plantertje helaas veel te vaak het boompje.

Allerlei oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: Een goed ontwikkelende boom heeft een enorm wortelgestel onder maaiveld, vergelijk het maar met het topje van de ijsberg dat boven water uitsteekt en wat er onder water zit.

De grond waar de boom in geplant is, de aandacht voor een ruime maatvoering, beschadigingen door aanleg kabels- en leidingen (nu ook warmtenetten),chemische verontreiniging van ondergrond, lange perioden van droogte en hevige wateroverlast door klimaatverandering zijn allemaal van invloed op de ontwikkelingen van groen en bomen in het bijzonder.

Daar waar een boom eigenlijk 100 tot 150 jaar moet kunnen overleven zien wij vaak 20 jaar al als bijzonder.  Dat moet toch beter kunnen? Mee gelet op de CO2 opname van bomen wil je ze goed laten gedijen en ontwikkelen tot een oudje. Van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO2 op. Met meer bomen komt er dus minder CO2 in de lucht. Dat helpt tegen klimaatverandering.

Daarnaast zijn bomen ook goed voor je woonklimaat. In een straat met bomen wordt het minder snel te heet. Bomen houden de temperatuur stabiel door vocht in de lucht te brengen. Met hun wortels houden ze grond en water vast, zodat je minder kans hebt op wateroverlast. Ook voor insecten, vogels en andere dieren zijn bomen fijn.

Nu ben ik helemaal geen bomendeskundige, in tegendeel, maar mijn liefde voor de natuur is er wel en als ik de technologie volg die gebruikt is voor deze unieke groeiplaats wordt ik er helemaal warm van. Ik wens de bomen in de Klimaatproeftuin dan ook een lang leven.

In beeld een paar foto’s van de aanleg van “Kleintje Grote markt”:

Iedereen die meegewerkt, gedacht en onderzocht heeft aan de Klimaatproeftuin dit jaar enorm bedankt voor alles!

Voor nu een Goede Jaarwisseling gewenst en een Groen, Gezond en Gelukkig 2022