Op weg naar een Masterplan Donkerte voor Haven Lauwersoog

 

In het kader van het programma ‘Naar een duurzame haven Lauwersoog’ heeft de Havencoalitie unaniem besloten om te gaan werken aan het maken en uitvoeren van een Masterplan Donkerte. De gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen gaan samenwerken met de ondernemers in de haven om tot een flinke  lichtreductie te komen. Dit levert, zeker in de huidige tijd van hoge energiekosten, ook nog een flinke kostenbesparing op. Het project heeft als bijkomend voordeel dat het Dark Sky Park Lauwersmeer, dat direct naast de haven ligt, een stuk donkerder wordt.

Om de huidige situatie in beeld te krijgen, hebben Piet Zijlstra van PolyCiviel en André ter Velde van CLAFIS Ingenieus, alle in het havengebied voorkomende verlichting bekeken en beoordeeld. Dit werd gefinancierd door de RUG en de provincie Groningen. Daarnaast heeft Piet in drie nachtsessies beeldmateriaal verzameld om nog beter in beeld te brengen wat we zien of liever niet zien. Dit heeft geleid tot een rapport met adviezen om de lichtuitstoot te reduceren. Het gaat hier om vijf categorieën: openbare verlichting langs wegen, terreinverlichting, scheepsverlichting, steigerverlichting en gebouwenverlichting.

Klik hier voor het artikel – NP Lauwersmeer: Op weg naar een masterplan Donkerte