Breed inzetbaar
PolycCiviel is breed inzetbaar in de volgende vakgebieden:
Ontwerp, Werkvoorbereiding, Directievoering, Productinnovaties in Beton, Asfalt en Bruggenbouw, Aanbesteding, RAW bestek, EMVI plan ondersteuning MKB, BVP, Riolering, Wegenbouw, Waterbouw, Assetmanagement.

Nederland land van innovatie
Nederland is een land van innovatie en vooruitgang. Dagelijks vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, ook op het gebied van verlichting en van ecologisch onderzoek. Nederland wordt meer en meer een 24-uurseconomie waarbij een openbare ruimte zonder verlichting op veel plaatsen ondenkbaar is geworden. Licht kan gewenst zijn vanwege verkeersveiligheid, veiligheid op de werkplek, sociale veiligheid, of voor het bieden van een gevoel van veiligheid.

Negatieve effecten van licht
Steeds meer onderzoeken tonen aan dat verlichting negatieve effecten kan hebben op flora en fauna. Ook dat is, soms vanuit wet- en regelgeving, een belangrijk element in verlichtingsoplossingen. Daarbij heeft de overheid een bezuinigingsopgave, wat roept om kosteneffectieve oplossingen. In dit spanningsveld werken lichtontwerpers, civieltechnische- en ecologische adviseurs. Dat de openbare ruimte steeds duurzamer wordt ingericht is duidelijk, maar de weg daarnaartoe bewandelen de partijen vanuit gescheiden belangen. Daarom is PolyCiviel uw partner in integrale oplossingen.

PolyCiviel
PolyCiviel is expert op het gebied van wegdekreflectie. Met een grote drive en passie zijn er diverse reflecterende toepassingen ontwikkeld in de openbare ruimte en het eind is nog lang niet in zicht. Er is meerjarige ervaring in product en concept-innovatie voor de openbare ruimte. PolyCiviel kan opdrachtgevers uitgebreid adviseren over toepassing van wegdekreflectie in combinatie met (dynamische) openbare verlichting.

Werkgroep wegdekreflectie
Piet Zijlstra is lid van de landelijke werkgroep wegdekreflectie sinds de aanvang in 2010. De werkgroep heeft eind oktober 2014 een document gepresenteerd en na 1 november wordt er gewerkt aan een publicatie/richtlijn in nauwe samenwerking met het CROW met als doel dit eind 2015 gereed te hebben. De opdrachtgever kan in haar uitvraag duidelijk omschrijven welk verwachtingspatroon er is gekoppeld aan reflectie incl. lichtberekening

EAB Reflection
PolyCiviel voor de toepassing van EAB reflection.

Een nieuw emulsieasfaltbeton met veel betere reflectie-eigenschappen toepasbaar op bestaande wegdekken, dat is EAB Reflection. Reflecterend asfalt kan worden aangebracht met een beperkte hoeveelheid mineraal en energie en is dus de ideale combinatie tussen veiligheid en duurzaamheid. Voordeel is dat reflecterend materiaal alleen daar in de deklaag zit waar het ook nodig is.

Slimme innovatie
Innovaties moeten naast slim ook grootschalig toepasbaar zijn. Tevens moet de innovatie echt toegevoegde waarde hebben voor de klant. EAB Reflection van Coldmix voegt waarde toe! Er wordt immers in een bestaande techniek van dunne deklagen bewust gekozen om alleen te kiezen voor een witter, een meer reflecterend mineraal. Dat betekent ook dat de rest van de wegconstructie/verharding met traditionele grondstoffen/mineralen kan blijven bestaan of worden opgebouwd. Ergo, de relatief duurdere reflecterende mineralen worden niet toegepast in een asfaltlaag van 3,5 tot 5 cm dik, maar in een laagje van slechts gemiddeld 1 cm dik. Dit betekent initieel en ook in het vervolg dat het witte, reflecterende mineraal spaarzaam wordt toegepast, en alleen op die plaats in de constructie waar het nuttig en zinvol is. Bij hergebruik/sloop wordt dan ook maar een beperkte hoeveelheid van dit reflecterend mineraal opgemengd met ander normaal mineraal. In vergelijking met alternatieve oplossingen duurzaam dus. EAB Reflection is daarnaast ook toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden zonder inlagingen of aanpassingen van de aanliggende bermen of percelen. Dit betekent dat de innovatie snel en goed toepasbaar is op die wegvakken waar licht en reflectie van wegdekken belangrijk is.

Tot twee maal meer lichtopbrengst
EAB is al een product dat voor duurzaamheid staat in wegonderhoud. Echter, door er een witter, reflecterend mineraal aan toe te voegen wordt het voor de wegbeheerder nog interessanter. Er ontstaat een reflecterend asfalt dat goede reflectie-eigenschappen heeft, dat zorgt voor zichtbaarheid in donker of slecht weer, ook bij minder straatverlichting. EAB Reflection is goedkoper dan een totale deklaag asfaltbeton te produceren en aan te brengen met over de volle laagdikte dan de reflecterende mineralen. Deze innovatie is dus duurzaam, veilig, conserverend en betaalbaar voor opdrachtnemers. Toepasbaar zonder bijkomende kosten van freeswerk en bovendien is er een korte uitvoeringstijd Een innovatie die staat voor een beter en veiliger (leef)milieu.Voor advies kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak.