Campus TV met CO2 etend asfalt

Asfalt dat CO2 opeet, hoe werkt dat? Piet Zijlstra, eigenaar van het bedrijf PolyCiviel op Zernike Campus, legt uit aan CampusTV hoe dit bijzondere asfalt helpt om CO2 uit de lucht te halen, bij de weg op Zernike die onlangs is geasfalteerd met dit materiaal. Samen met bedrijven uit de regio en diverse studenten heeft hij dit asfalt ontwikkeld.

Asphalt that ‘eats’ CO2, how does it work? Piet Zijlstra, owner of the company PolyCiviel on Zernike Campus, explains how this innovative asphalt helps to filter CO2 from the air, at the road on Zernike that has been layed with this special material. Video in Dutch.